Filtri kulumaterjalid
1.Filtrisool (tablett/graanul)
2.Kaaliumbermaganaat KNO4
3.Rooste eraldaja (pulber)
4.Raua eraldusmass (Greensand, Brim)
5.Aktiivsüsi (CS12x40)
6.Neutraliseerimis mass (Aktolit)
7.Filtriliiv
  • 0,4-0,8 mm
  • 1-2 mm
  • 3-5 mm