Töid ja teenuseid teostatakse Eesti Vabariigi piires
 1.Operatiivteenus: 503 1058 (juhataja, 24h)
 2.Pumpade paigaldus
 3.Pumbajaamade hooldustööd
 4.Pumbajaamade  ehitus ja renoveerimine
 5.Puurkaevude pesu, dünaamilise ja staatilise veetasapinna määramine
 6.Pumpade ja veeseadmete remont
 7.Vee- ja kanalisatsiooni trasside ehitus ja renoveerimine
 8.Mõõturite paigaldamine reo- ja puhtale veele
 9.Veefiltrite paigaldamine ja hooldus
10.Vee- ja kanalisatsioonitorustike avariiremont
11.Veeboilerite paigaldus ja hooldus tööd
12.Pumpade sujuvkäivitite ja sagedusmuundurite paigaldus
Pakume komplektset hooldusteenust
  • pumbajaamad, veetrassid, biopuhastid, filtrid, elekter